Tak, abyste tomu dobře rozuměli, nejedná se úplně o skutečné výlety v pravém slova smyslu, ale spíše o takové, řekněme, duševní výlety, které se jaksi nehodí řadit do sekce koncerty. Úkolem těchto stránek není tedy naplňovat touhy po kulturním uspokojení (jako je tomu například právě v Koncertech), ale zálohovat zde několik málo vzpomínek, abychom pak ušetřené místo mohli využít pro důležitější věci.